Korzyści to imponująca stabilność wymiarowa, niski koszt instalacji, niskie koszty utrzymania, wysokie standardy produkcyjne i estetycznie piękne drewno. Jednak najbardziej zdumiewającą cechą modrzewia syberyjskiego jest jego naturalna odporność na rozkład dlatego podbitka drewniana wykonana z tago materiału jest tak solidna. Następujące właściwości są odpowiedzialne za jego trwałość. Wysoka gęstość - Modrzew syberyjski ma średnią gęstość na bardzo wysokim poziomie. Wyższe gęstości utrudniają gnijącym organizmom penetrację drewna. Poza sosną, modrzew syberyjski jest gęstszy niż wszystkie inne najczęściej używane materiały tarasowe czy na drewno konstrukcyjne c24. Rośnie w surowym klimacie - klimat, w którym modrzew syberyjski rośnie, definiuje się jako ekstremalny kontynentalny, co oznacza krótkie gorące lata i długie mroźne zimy. Obszar na Syberii, w którym rośnie ten modrzew, ma średnią temperaturę w styczniu mrożącą krew w żyłach, nic więc dziwnego iż deska podłogowa syberyjska jest tak solidna.

Powoduje to krótkie sezony wegetacyjne, a zatem większy procent drewna liściastego i bardzo ciasne ziarno. Późne drewno jest gęstsze i silniejsze mechanicznie niż wczesne drewno. Twardość drewna, która jest silnie skorelowana z gęstością, jest ogólnie definiowana jako odporność na wgniecenia. Mniej wgięć i otarć oznacza mniej miejsc, w których woda i grzyby przenikają do drewna, a więc podbitja drewniana wykonana z tego materiału jest na naprawdę wysokim poziomie. Twardsze drewno nie tylko będzie miało pozytywny wpływ na trwałość, ale także pomoże utrzymać lepszy wygląd dowolnej konstrukcji. Modrzew syberyjski po raz kolejny przewyższa tą właściwością większość konwencjonalnych materiałów tarasowych czy tych na drewno konstrukcyjne c24. Wysoka zawartość żywicy i ekstrakcji - te żywice i osady chemiczne działają jak naturalny środek antyseptyczny, który jest bardzo nieatrakcyjny dla owadów. Chociaż niektóre odmiany modrzrewia są bardzo miękkie, w przeszłości miały reputację dobrego drewna do zastosowań zewnętrznych.

Dzieje się tak, ponieważ zawierają substancje ekstrakcyjne, które są toksyczne dla rozkładających się grzybów. Skład chemiczny drewna może znacząco wpłynąć na jego naturalną trwałość jaką wykorzystuje deska podłogwa syberyjska. Dotyczy to zwłaszcza modrzewia syberyjskiego. Żywice i ekstrakty z modrzewia są najbardziej cenione za tworzenie tej wysokiej odporności na rozkład i gnicie. Pierwiastkiem ekstrakcyjnym w modrzewiu syberyjskim jest arabinoglaktan, który jest toksyczny dla grzybów. Zawartość arabinoglaktanu w drewnie modrzewiowym wynosi 10-15% co bardzo dobrze rokuje, jeśli chodzi o drewno konstrukcyjne c24. Modrzew syberyjski jest jedynym zrównoważonym, starym drewnem na świecie, które jest w stanie dostarczyć światowemu rynkowi produkt najwyższej jakości do budowy na zewnątrz. Gatunki modrzewiowe faktycznie stanowią 38% drewna na 2,7 miliarda akrów lasów w Rosji. Jest to znacznie większy obszar niż las amazoński, który ma tylko 800 milionów akrów powierzchni! Ponieważ modrzew syberyjski jest wysoce zrównoważony, stanowi on podstawę niezawodnych dostaw a dzięki temu deska podłogowa syberyjska cieszy się tak ogromną popularnością. Jedno z pytań, które możesz sobie zadać, brzmi: „Jeśli modrzew syberyjski może zaoferować tę wyjątkową jakość, dlaczego nie ma jeszcze silnej obecności w większości państw na całym świecie?” Odpowiedź na to pytanie dotyczy miejsca pochodzenia, Rosji!

Przed rozpadem byłego Związku Radzieckiego w 1992 r. Rosja nie była częścią światowej gospodarki. Rosja była i nadal jest nękana korupcją, biurokracją i brakiem prawa, co utrudnia jej funkcjonowanie z resztą świata. Nawet 10 lat po ogłoszeniu państwowości Rosji kraj ten stanowił mniej niż 2% światowego handlu towarami. Chociaż istnieje wiele surowców, odgrywa to niewielką rolę w zapewnieniu niezawodnych dostaw a podbitka drewniana syberyjska przez to nie jest aż tak łatwo dostępna. Przeszkoda polega na znalezieniu zdolnego i dobrze skapitalizowanego producenta. Wiele dużych światowych korporacji próbowało importować modrzew syberyjski z niewielkim sukcesem. Upadek ich wysiłków wiąże się z nieudanymi sojuszami w wyniku niezdolności ich dostawcy do wybranych miejsc na świecie, które docenią drewno konstrukcyjne c24 tego rodzaju.

Brak spójności produktu, zmienność cen oraz niemożność spełnienia harmonogramów to tylko niektóre cechy, które muszą zostać w pełni udoskonalone, a wtedy deska podłogowa syberyjska będzie mogła stać się większym, światowym standardem. Innym ważnym czynnikiem jest fakt, że modrzew syberyjski z punktu widzenia producenta jest bardzo trudny do frezowania. Wysoka zawartość żywicy i gęstość modrzewia sprawiają, że proces suszenia w piecu jest bardzo trudny, choć wykonana w efekcie tego podbitka drewniana nie do pokonania. Proces suszenia jest długi i musi przebiegać zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Ponadto środowisko, w którym rośnie, jest ciężkie, a stałe silne wiatry powodują nieregularny kształt pni wykorzystywanych na drewno konstrukcyjne c24. Stwarza to wiele problemów w piłowaniu drewna. W wyniku tych wyzwań produkcyjnych nie ma możliwości zastąpienia bardzo specjalistycznej bazy wiedzy i poziomu wiedzy fachowej w zakresie pracy z tym gatunkiem.